50% Off Today!
Free Shipping Over $75

Plus Size

Blush Satin Kimono Bridal Robe image

Blush Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Ivory Satin Kimono Robe - Bridal & Bridesmaid Robes Wedding Gift - Bridal Gift - Bridesmaid Gift - Kimono Robe - Satin Robe - Kimono Satin Robe - PrettyRobes

Ivory Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Champagne Satin Kimono Bridal Robe Side Close View - Bridesmaid Robe - Affordable Robe - Wedding Gift - Bridal Gift - Bridesmaid Gift - Satin Robe - Kimono Robe - PrettyRobes

Champagne Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Black Satin Kimono Bridal Robe Side - Bridesmaid Robe - Affordable Robe - Wedding Gift - Bridal Gift - Bridesmaid Gift - Satin Robe - Kimono Robe – PrettyRobes

Black Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Navy Blue Satin Kimono Robe

Navy Blue Satin Kimono Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

White Satin Kimono Bridal Robe

White Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Burgundy Satin Kimono Bridal Robe Side - Bridesmaid Robe - Affordable Robe - Wedding Gift - Bridal Gift - Bridesmaid Gift - Satin Robe - Kimono Robe – PrettyRobes

Burgundy Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Charcoal Satin Kimono Bridal Robe - Bridesmaid Robe - Affordable Robe - Wedding Gift - Bridal Gift - Bridesmaid Gift - Satin Robe - Kimono Robe – PrettyRobes

Charcoal Satin Kimono Bridal Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Lavender Satin Kimono Robe

Lavender Satin Kimono Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Royal Blue Satin Kimono Robe  image

Royal Blue Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Egg Plant Satin Kimono Robe Side View - Purple Bridal Robe - Bridal Robe - Bridesmaid Robe - Purple Robe - PrettyRobes

Egg Plant Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Coral Robe Back Side - Bridesmaid Robes - Bridal Robes - Wedding Robes - Affordable Robe - Wedding Gift - Bridal Gift - Bridesmaid Gift - Satin Robe - Kimono Robe – PrettyRobes

Coral Satin Kimono Bridal Robes

Price On sale from $17.49 $17.49

Robin's Egg Blue Satin Kimono Robe

Robin's Egg Blue Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Sage Satin Kimono Robe

Sage Satin Kimono Robe

Price On sale from $15.99 $15.99

Pink Satin Kimono Robe

Pink Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Tiffany Blue Satin Kimono Robe

Tiffany Blue Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Peach Satin Kimono Robe

Peach Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Mint Satin Kimono Robe

Mint Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Red Satin Kimono Robe

Red Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Silver Satin Kimono Robe

Silver Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Teal Satin Kimono Robe

Teal Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Regal Purple Satin Kimono Robe

Regal Purple Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Hot Pink Satin Kimono Robe

Hot Pink Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Honeysuckle Satin Kimono Robe

Honeysuckle Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Emerald Satin Kimono Robe

Emerald Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Scuba Blue Satin Kimono Robe

Scuba Blue Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49

Orchid Satin Kimono Robe

Orchid Satin Kimono Robe

Price On sale from $17.49 $17.49